​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
برنامه هفتگی تیم سیار آذر ماه سال 98 اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

​​​روز

تاریخ 

مکان​
آدرس​

شنبه

 1398/09/09

پالایشگاه سرخس

 35 کیلومتری سرخس

یکشنبه

 1398/09/10

  پالایشگاه سرخس

 35 کیلومتری سرخس 

دوشنبه

 1398/09/11

شهرک پالایشگاه

سرخس شهرک بهداری

سه شنبه

1398/09/12

هلال احمر سرخس

سرخس خیابان گمرک

چهار شنبه

1397/09/13

هلال احمر سرخس

سرخس - خیابان گمرک

پنجشنبه

1398/09/14

هلال احمر سرخس

 سرخس - خیابان گمرک