​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
برنامه هفتگی تیم سیار آبان ماه سال 98 اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

​​​روز

تاریخ 

مکان​
آدرس​

شنبه

 1398/08/18

شرکت انتقال نیرو

 بزرگراه کلانتری بعد از کلانتری جهاد

یکشنبه

 1398/08/19

  پادگان ثامن لشکر77

 کیلومتر 12 بزرگراه باغچه

دوشنبه

 1398/08/20

پادگان ثامن لشکر77

کیلومتر12 بزرگراه باغچه​

سه شنبه

1398/08/21

شرکت شیر پگاه

 ​جاده قوچان-کیلومتر13

چهار شنبه

1397/08/22

آموزش و پرورش چناران

چناران- ساختمان جدید آموزش و پرورش

پنجشنبه

1398/08/23

آموزش و پرورش چناران

چناران- ساختمان جدید آموزش و پرورش