شکایات ، انتقادات و پیشنهادات


اهداکنندگان خون و مصرف کنندگان ​خون  با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با واحد رسیدگی به شکایات اداره کل انتقال خون خراسان رضوی می توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و با تنظیم و تکمیل فرم شکایت حضوری یا تلفنی درخواست پیگیری را از مسئول مربوطه داشته باشند.


مسئول رسیدگی به شکایات اداره کل انتقال خون خراسان رضوی: آقای مردانیان داخلی 141- تلفن 4-8516300-0513