روابط عمومی

 

در عصر

جديد نمادهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يک جامعه در گرو ساز و کارهايي‌هايي همچون توزيع عادلانه اطلاعات، روشن‌گري افکارعمومي، مردم‌مداري و احترام به حقوق همه انسان‌ها به منظور افزايش سطح مشارکت مردمي است، مأموريتي كه انجامش در سازمان‌ها به عهده روابط عمومي‌ها نهاده شده است.

روابط‌عمومي‌ به عنوان اصلي‌ترين حلقه ارتباطي بين مديران، کارکنان وجامعه وظيفه دارد با درك تمام ظرفيتها‌ي ارتباطي به منظور اثرگذاري بر افكـار عمومـــي، توجه به مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و همگامي مجدانه با مديريت كلان دستگاه اجرايي براي فضاسازي مناسب در جهت پايه‌گذاري ساختاري مستحكم و مردمي فعاليت ‌كند.

در همين راستا روابط عمومي اداره کل انتقال خون خراسان رضوی نيز با طراحي ساختاري علمي و كاربردي سعي كرده است كه با  جلب مشاركت و همراهي بيشتر اهداكنندگان خون از طريق برانگيختن حس اعتماد و احترام آنان و همچنين حفظ منافع سازماني در برابر رخدادهاي فرا روي، گام بردارد.

اهداف و وظايف

  - تدوين و اجراي برنامه‌هاي ارتباطي اداره کل ( ارتباطات درون سازماني، برون سازماني و رسانه‌ها)

  -  اعلام مواضع و صدور بيانيه در مناسبت‌ها و پاسخ به انتقادهاي مطروحه در رسانه ها

  - تدوين و اجراي برنامه‌هاي تبليغي سازمان در راستاي اهداف انتقال خون، با همكاري ساير واحدها

  -  آگاه ساختن مردم و مسئولين از پيشرفت ها و دست آوردهاي اداره کل

  - آموزش اهداكنندگان از طريق رسانه‌هاي جمعي

  -  ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه و نهادهاي دولتي و مردمي و واحدهاي روابط عمومي ساير سازمان ها

  -  برگزاري جشن ها و مناسبت هاي ويژه مربوط به انتقال خون از جمله روز جهاني اهداكنندگان خون در 14 ژوئن (24 خرداد)، بزرگداشت هفته انتقال خون (13-7 مرداد) و جشن 9 مرداد سالروز تاسيس سازمان انتقال خون ايران

  -  انتشار پوستر، بروشور و ديگر نشريات اطلاع‌رساني

  -  مستندسازي فعاليت‌هاي اداره کل​

  -  نقد و بررسي بازتاب فعاليت‌هاي اداره کل استان ​ به منظور بازيابي مسايل و ارايه راهكار​
​ 

جديد نمادهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يک جامعه در گرو ساز و کارهايي‌هايي همچون توزيع عادلانه اطلاعات، روشن‌گري افکارعمومي، مردم‌مداري و احترام به حقوق همه انسان‌ها به منظور افزايش سطح مشارکت مردمي است، مأموريتي كه انجامش در سازمان‌ها به عهده روابط عمومي‌ها نهاده شده است.

روابط‌عمومي‌ به عنوان اصلي‌ترين حلقه ارتباطي بين مديران، کارکنان وجامعه وظيفه دارد با درك تمام ظرفيتها‌ي ارتباطي به منظور اثرگذاري بر افكـار عمومـــي، توجه به مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و همگامي مجدانه با مديريت كلان دستگاه اجرايي براي فضاسازي مناسب در جهت پايه‌گذاري ساختاري مستحكم و مردمي فعاليت ‌كند.

در همين راستا روابط عمومي اداره کل انتقال خون خراسان رضوی نيز با طراحي ساختاري علمي و كاربردي سعي كرده است كه با  جلب مشاركت و همراهي بيشتر اهداكنندگان خون از طريق برانگيختن حس اعتماد و احترام آنان و همچنين حفظ منافع سازماني در برابر رخدادهاي فرا روي، گام بردارد.

اهداف و وظايف

  - تدوين و اجراي برنامه‌هاي ارتباطي اداره کل ( ارتباطات درون سازماني، برون سازماني و رسانه‌ها)

  -  اعلام مواضع و صدور بيانيه در مناسبت‌ها و پاسخ به انتقادهاي مطروحه در رسانه ها

  - تدوين و اجراي برنامه‌هاي تبليغي سازمان در راستاي اهداف انتقال خون، با همكاري ساير واحدها

  -  آگاه ساختن مردم و مسئولين از پيشرفت ها و دست آوردهاي اداره کل

  - آموزش اهداكنندگان از طريق رسانه‌هاي جمعي

  -  ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه و نهادهاي دولتي و مردمي و واحدهاي روابط عمومي ساير سازمان ها

  -  برگزاري جشن ها و مناسبت هاي ويژه مربوط به انتقال خون از جمله روز جهاني اهداكنندگان خون در 14 ژوئن (24 خرداد)، بزرگداشت هفته انتقال خون (13-7 مرداد) و جشن 9 مرداد سالروز تاسيس سازمان انتقال خون ايران

  -  انتشار پوستر، بروشور و ديگر نشريات اطلاع‌رساني

  -  مستندسازي فعاليت‌هاي اداره کل​

  -  نقد و بررسي بازتاب فعاليت‌هاي اداره کل استان ​ به منظور بازيابي مسايل و ارايه راهكار​