مراکز فعال اهدای خون در شهرستان ها


شهرستان​آدرس پایگاهروزهای فعالیتساعت پذیرش
نیشابورخیابان​ امام خمینی- امام خمینی 17 - کوچه قوامی شنبه تا پنجشنبه  7:45الی     11:45 پنجشنبه ها 11:15
تربت حیدریه خیابان شهیدرجایی - نبش رجایی 11 شنبه تا پنجشنبه  8الی     12 پنجشنبه ها 11:30
سبزوارمیدان شریعتی - بلوار سپاه پاسداران - جنب اداره اوقاف شنبه تا پنجشنبه  7:30الی     12پنجشنبه ها 11:30
گناباد میدان غدیر - امام خمینی 2 شنبه تا پنجشنبه  7:30الی     12 پنجشنبه ها 11:30
قوچان بلوار مصلی - جنب درمانگاه تأمین اجتماعی شنبه تا پنجشنبه  9الی     12 پنجشنبه ها 11:30
مرکز خونگیری خوافخیابان ولیعصر - بیمارستان 22 بهمن سه شنبه ها   8الی   11
مرکز خونگیری  تربت جامبلوار امام خمینی - نرسیده به فلکه فرمانداری - بیمارستان طالقانی یکشنبه ها و چهارشنبه ها  8الی     11  
درگزخیابان امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان  
کاشمرخیابان امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان