​​


​ 

دکتر مجید عبدالهی

​​مدیرکل اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

تلفن: 05138434020 - فکس:05138522211