منشور اخلاقی

سازمان ​انتقال خون ایران

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی


" نیازهای مردم به شما از نعمتهای الهی است، از نعمتهای الهی ملول نشوید."

امام حسین (ع)

اکنون که توفیق یافته ایم تا در راستای رسالت اصلی سازمان که همانا " تأمین خون سالم و کافی" است تلاش کنیم، هم پیمان می شویم که:

 1. با حضور به موقع و اثر بخش در محل کار به ارباب رجوع احترام گذاریم و با حفظ ادب خوشرویی، متانت و آراستگی وضع ظاهری همراه با رعایت شئون و اخلاق اسلامی و با آرامش کامل پذیرای ارباب رجوع و همکاران باشیم.
 2. با ارائه اطلاعات مستند و شفاف به ارباب رجوع، مراجعات اداری را به حداقل رسانده و در جهت تسریع ارائه خدمات کارآمد به اهداکنندگان کوشا باشیم و با رعایت عدالت، انصاف رازداری و توجه به قوانین و مقررات به امور همه مراجعین بدور از تبعیض رسیدگی نمائیم.
 3. با فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آسایش ارباب رجوع، موجبات رضایت آنان را فراهم نماییم.
 4. با ایجاد فضای مناسب اداری و رعایت سلسله مراتب، احساس مسئولیت و وفاداری نسبت به سازمان، قوانین و ضوابط اداری را ارج گذاریم و در جهت حفظ و نگهداری اموال عمومی دلسوزانه تلاش نموده، از اسراف و مصرف بیهوده امکانات جلوگیری کنیم.
 5. با محور قرار دادن" ارتقای مستمر کیفیت" و انجام امور به صورت مشارکتی و گروهی، نیازهای در حال تغییر مشتریان را شناسایی نموده و برای تحقق اهداف سازمان در راه رسیدن به دور نمای بهتر کوشا باشیم.
 6. خلاقیت، نوآوری و انگیزه های مثبت کاری را در خود و همکارانمان تقویت نموده، با نشاط باشیم و به دیگران نیز شادی ببخشیم.

 7. اصول اخلاقی ذیل را در مورد اهداکنندگان رعایت کنیم:

  الف) اهدای خون باید در هر شرایطی بطور داوطلبانه بدون هیچ پاداش و چشم داشتی انجام شود و در این راستا نباید هیچ اصرار و اجباری بر اهداکننده تحمیل شود. اهداکننده باید کتباً رضایت خود را در قبال اهدای خون یا فرآورده خونی جهت استفاده آن در مراکز درمانی اعلام نماید.

  ب) حفظ بهداشت و سلامتی اهداکننده باید قویاً، مدنظر قرار گرفته و در صورتی که اهدای خون برای اهداکننده زیان آور باشد از اخذ خون  خودداری گردد.

  ج) اهداکننده باید از مسئولیت اخلاقی خود در قبال دریافت کننده و خطرات احتمالی انتقال عفونت از طریق تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده به دیگران آگاهی یابد.

د) اطلاعات مربوط به اهداکننده باید بطور محرمانه بایگانی شود و به جزء موارد خاص، اهداکننده و دریافت کننده نباید از مشخصات یکدیگر آگاه باشند.​