​​

اداره حراست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی​


IMG_4514.JPG

دکتر علیرضا رضائیان

رئیس اداره حراست انتقال خون خراسان رضوی

آدرس:‌ احمد آباد - خیابان عدالت - عدالت 10 - اداره کل ​انتقال خون خراسان رضوی - طبقه  چهارم

تلفن و دورنگار:  05138402744