• آفرزیس

  • روش پیشرفته جمع آوری و تهیه پلاکت است که با استفاده از یک دستگاه ویژه پلاکت فرد اهداکننده جمع آوری و بقیه خون و اجزای آن به بدن فرد اهداکننده باز میگردد.
  • اصول آفرزیس مشابه اهدای خون کامل است با این تفاوت که این فرایند در حدود 1 تا 1.30 ساعت وقت می گیرد و تعداد دفعات اهدای پلاکت با این روش 24 بار در سال است و 48 ساعت پس از اهدای پلاکت فرد قادر به اهدای خون کامل است.
  • مزایای تهیه پلاکت به روش آفرزیس نسبت به روش معمول تهیه پلاکت ازخون کامل چیست؟
  • پلاکت هم می تواند از خون کامل اهدایی اهداکنندگان خون تهیه شود و هم می تواند از طریق تکنولوژی پیشرفته ای به نام پلاکت فرزیس مستقیما اهدا شود.
  • در روش اهدای خون معمول خون اهدا شده به پلاکت و گلبول قرمز و پلاسما تجزیه می شود و 6 تا 10 واحد خون کامل باید جداسازی شود تا پلاکت های آن ها به عنوان یک واحد پلاکت درمانی به بیمار تزریق شوند به عبارتی مزیت روش پلاکت فرزیس دوز بالاتر پلاکت است به گونه ای که در روش پلاکت فرزیس می توان تعداد بیشتر و موثرتری پلاکت از یک اهداکننده به دست آورد که محتوای پلاکت به دست آمده برابر با پلاکت 8 واحد خون کامل است که 8 نفر  آن را اهدا کرده اند و مزیت دیگر این روش این است که بیمار در معرض تماس با اهداکننده کمتری قرار میگیرد و بنابراین نقش مهمی در سازگاری خون و پلاکت شخص اهدا کننده و گیرنده دارد و ضریب حساسیت و احتمال عدم پذیرش در بدن گیرنده کاهش می یابد.

 

روش پلاکت فرزیس در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا :

- در این روش 6 تا 10 برابر روش معمول پلاکت تهیه می شود.

- پلاکتی که از این طریق به دست می آید از کفیت بالاتری برخوردار است.

- در بیمارانی که به تزریق پلاکت راندوم پاسخ نمی دهند (refractory) پاسخ بهتر است.

- باعث تاخیر در بروز آلوایمونیزاسیون بر ضد HLA  می گردد.

- موجب کاهش خطر انتقال بیماری های خونی از طریق فرآورده های خونی میگردد.

- کاهش واکنش تب زا و سایر واکنش های ناشی از تزریق چند واحد پلاکت  نیز از دیگر مزایای این روش است.

 

 پلاکت تهیه شده با  این روش برای چه کسانی استفاده می شود؟

مبتلایان به لوسمی

- مبتلایان به انمی اپلاستیک

- افراد تحت درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی پس از پیوند مغز استخوان

- افراد مبتلا به اختلالات انعقادی همراه با خونریزی زیاد

- مقاومت پلاکتی

​- آلوایمونیزاسیون

​- افراد تحت شیمی درمانی

به عنوان بیماران نیازمند به پلاکت شناخته می شوند .


​​​