پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
امروز: دوشنبه 27 دی سال 1395
نسخه آزمایشی انتقال خون
انتقال خون

پورتال انتقال خون

:

گالری صفحات اصلی :همه صفحات اصلیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

از گالری صفحات وب اصلی برای نگه داری صفحات وی اصلی استفاده می شود. صفحات وب اصلی موجود در این گالری در دسترس این سایت و تمام سایت های زیر مجموعه این سایت هستند.
نوع
  
  
  
  
نسخه (های) رابط کاربری سازگار
  
  
  
  
نوع محتوای مرتبطفیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شده
پوشه: en-us
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شده
پوشه: fa-ir
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شده
پوشه: Preview Images
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شده
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه آغازین
default.master
default.master
  
1390/02/05 08:41 ب.ظSystem Account3تایید شده
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهبلیصفحه آغازین
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1390/02/10 12:11 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه ویکی سازمانی
minimal.master
minimal.master
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شده
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهبلیصفحه آغازین
nightandday.master
nightandday.master
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Account4تایید شده
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Account4تایید شدهبلی
Parnian_InternalLayout.aspx
Parnian_InternalLayout.aspx
  
1390/06/07 03:36 ب.ظi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadminتایید شدهخیرصفحه مقاله
ParnianBlood.master
ParnianBlood.master
  
1394/05/08 01:32 ب.ظi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadminkhrazavi4تایید شدهخیر
ParnianHomePageLayout.aspx
ParnianHomePageLayout.aspx
  
1392/11/06 08:57 ق.ظi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadminتایید شدهخیرصفحه آغازین
ParnianMobileTeamLayout.aspx
ParnianMobileTeamLayout.aspx
  
1390/07/28 10:49 ق.ظi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadminتایید شدهخیرصفحه تیم سیار
ParnianNews.aspx
ParnianNews.aspx
  
1390/07/12 10:37 ق.ظi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadminتایید شدهخیراخبار پرنیان
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1390/02/10 12:11 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه پروژه
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1390/02/10 12:10 ب.ظSystem Accountتایید شدهصفحه آدرس دهی مجدد
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهبلیصفحه آغازین
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
v4.master
v4.master
  
1390/02/05 08:42 ب.ظSystem Account4تایید شده
1 - 30 بعدی